Vår service

Å leie

Gir en fleksibel maskinutnyttelse. Du kan leie før du ev. kjøper en kran, for å teste ut om denne er i henhold til formålet. Minimum 1 ukes leie.

Transport

Vi kan transportere kranen til kunde i øst, vest, sør og nord. Holde opplæring og kursing av mannskap

Nyere kraner

Sikrer deg driftssikker produksjon på arbeidsplassen, med nyere Klaas tilhengerkraner.

Utvalg

Blog

Utleie av kraner

Lift og Maskin AS vurderer å leie ut flere kraner i ma

Read More

Utleie av tilhengerkraner